PEFC-certificaat

Huet Bois is een PEFC-gecertificeerde onderneming.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) is een label dat certificeert dat het hout afkomstig is van bossen die duurzaam beheerd worden en dat een milieuvriendelijk bosbeheer promoot dat voordelig is vanuit sociaal oogpunt en economisch levensvatbaar. PEFC, dat in 1999 ontstond op initiatief van 12 Europese landen, is vandaag het grootste certificeringssysteem ter wereld aangezien het meer dan 224 miljoen Ha gecertificeerd bos omvat waarbij alle spelers van het boswezen (eigenaars, industrie, gebruikers...) betrokken worden.

Als consument kunt u deelnemen aan de bescherming van de bossen door PEFC-producten te gebruiken die garanderen dat het hout afkomstig is van bossen die als door een goede huisvader beheerd worden en die geëxploiteerd en omgevormd worden binnen een zelfde ethische bezorgdheid.

Alle onze produkten zijn PEFC gecertificeerde: alle onze omheiningen (tuinomheining, paardenafsluiting,...), alle onze paaltjes, onze ruwebomen (funderingspalen, waterwerk palen, bouwpalen), onze elefoon et elektreitspalen maar onze duurzame tuinmeubels en blokutten.