Hout, een milieuvriendelijke bouwstof

Als resultaat van het fotosyntheseproces absorberen bomen in hun groeifase CO2 en waarna ze zuurstof (O2) afgeven aan de lucht. Door hout te verbruiken, bestrijdt u de opwarming van de aarde en verlaagt u het broeikaseffect (een m³ bomen in het bos maakt het mogelijk om een ton koolstof op te slaan en geeft meer dan 700 kg zuurstof af) en draagt u bij tot de bescherming van de planeet. Het gebruik van hout in de bouw stopt op lange termijn de CO2.

VOOR EEN DUURZAAM BOSBEHEER…

De houtvester is een natuurliefhebber. Hij bevordert de vernieuwing van het bos door de volwassen bomen te verwijderen. Door uitdunningen te markeren, onderhoudt hij het bos, stimuleert hij de vitaliteit van het bos en maakt hij het mogelijk dat het ecosysteem van het bos in evenwicht blijft, terwijl de biodiversiteit bevorderd wordt.

Terwijl in bepaalde werelddelen nog steeds ontbossingen op grote schaal gebeuren (elk haar verdwijnt ongeveer 13 miljoen hectare bos door een slecht beheer of door het gebrek aan een aangepaste reglementering), gaat het bos in Europa erop vooruit. Daarom draagt u door voor Europese houtsoorten te kiezen bij tot het herstel van onze bossen.

HOUT: HET MATERIAAL VAN DE TOEKOMST

Hout is het ecologische materiaal bij uitstek aangezien het minder energie verbruikt tijdens zijn levenscyclus. Terwijl alle andere bouwmaterialen CO2 uitstoten bij hun extractie, hun bewerking of hun ingebruikname, verbruikt het hout wanneer het groeit in het bos CO2 en stoot het er maar zeer weinig van uit tijdens de aanwending omdat het weinig energie vereist. De vervaardiging ervan vraagt inderdaad 4 keer minder CO2 dan deze van beton en 60 keer minder dan deze van staal. Binnen het kader van het Kyoto-protocol hebben bepaalde landen zich ervoor geëngageerd meer hout te gebruiken, om hun engagementen te eren.

Inheems hout vraagt ook weinig of geen transport. Doordat het in België verzameld en bewerkt wordt, verlaagt het de kosten en vervuiling die ermee verband houden.

Hout is in tegenstelling tot fossiele brandstof een hernieuwbare bron. Wanneer ze goed beheerd wordt, blijft de beboste oppervlakte behouden en stijgt de jaarlijkse biologische groei.

Door inheems hout te gebruiken, draagt u bij tot de bescherming van de longen van de planeet.